כל מה שצריך לדעת על זכאות לקבלת דרכון רומני

יהודים רבים החיים כיום בישראל או בתפוצות הינם בעלי שורשים רומניים. בין היתר ישנם כאלה שנולדו או שהוריהם או הורי הוריהם נולדו בגבולות רומניה של כיום. כמו כן ישנם אלה שנולדו בגבולות רומניה הגדולה. על בסיס שורשים משפחתיים כאלה, ניתן להגיש בקשה לקבלת דרכון רומני שמשמעותו היא זכאות לדרכון אירופאי. במשרדנו, משרד עו"ד תותי אשבל, ילוו אתכם אישית בתהליך של בדיקת הזכאות, הכנת תיק עם המסמכים הדרושים, הגשת הבקשה וליווי בהליך הבירוקרטי. בשורות הבאות נסביר מה צריך לדעת כיום על הדרכון הרומני – מי זכאי, איך עובד התהליך ומהם היתרונות.

אזרחות רומנית: שני מסלולים

כדי לקבל אזרחות ברומניה המודרנית, צריך לציין שתי אפשרויות. כלומר, קיימים שני מסלולים נפרדים ואלה הם:

מסלול ראשון – אזרחים רומנים אשר לא השיבו או איבדו את אזרחותם:

צאצאי יליד רומני אשר לא איבד את אזרחותו, זכאים להגיש בקשה לאזרחות רומנית מכוח היליד הרומני אשר מזכה את צאצאיו. משרד עורכי דין תותי אשבל יוכל לבצע בדיקה אודות היליד המזכה כדי לראות באם צאצאיו אכן זכאים לאזרחות הרומנית (כאשר היליד הרומני לא ויתר עליה).

 

מסלול שני – צאצאים של יליד רומני אשר ויתר / נשללה ממנו האזרחות הרומנית:

מסלול זה הינו היותר מורכב. על צאצאי היליד הרומני להגיש בקשה להשיב את האזרחות הרומנית אליהם ולאחר מכן להסדיר את האזרחות  ואת הדרכון הרומני.

משרד עורכי דין יוכל לבדוק את הזכאות לקבלת אזרחות רומנית עבור המבקש ולבחון באיזה מסלול מדובר וכיצד להגיש בקשה מתאימה.  

 

על בסיס מה מוקנית הזכאות לדרכון הרומני?

בסערות המדיניות ותהפוכות שבין מלחמות העולם וגם לאחר מכן, נאלצו יהודים רבים לעזוב או להימלט מרומניה. חלקם נמלטו מאימת הנאצים ועוזריהם, היו שעזבו בשל חקיקה גזענית מפלה או בשל עליית הקומוניסטים בשנים שלאחר מכן. על הרקע הזה, נבהיר למי מוקנית זכאות עבור הוצאת דרכון רומני כחוק. יובהר כי דרכון יוכל להוציא כל מי שהינו אזרח רומני כחוק או מי שהחזיר לעצמו אזרחות שאבדה וצאצאיו.

 

חוק האזרחות ומשמעות סעיף 10

חוק האזרחות עוסק בין היתר באפשרות של הוצאת אזרחות רומנית עבור רומנים לשעבר ועבור צאצאיהם, אשר איבדו אזרחות בתנאים מסוימים. כך למשל מי שהוריו או סביו הוכר בעבר כאזרח רומני כאשר התגורר בגבולות רומניה הנוכחיים, יוכל להשיב את האזרחות על סמך תנאים מסוימים. למשל, באם ההורים או הסבים נאלצו להגר בעל כורחם או בשל נסיבות אישיות או היסטוריות מסוימות. השבת האזרחות מוזכרת בסעיף 10 לחוק האזרחות. השבת האזרחות חלה על פי סעיף זה שני דורות (כלומר האזרח מוריש את הזכות הזאת לילדים או לנכדים אך לא לנינים והלאה). עוד קובע סעיף 10 כי קבלת אזרחות במקרה הזה לא מחייבת לוותר על האזרחות הנוכחית. כלומר, ישראלים שמבקשים את האזרחות על סמך ההורים או הסבים, לא צריכים לוותר על אזרחות ישראלית. מי שיעבור את התהליך ויוכר כבעל אזרחות, לא מחויב להמשיך להתגורר ברומניה אם לא ירצה בכך.

דרכון רומני לצאצאי ילידי מדינות נוספות

ברומניה חלו לאורך השנים שינויי גבול משמעותיים. בעקבות מלחמות העולם, שטחים רבים שבעבר נחשבו לחלק מרומניה הפכו לחלקים ממדינות כגון פולין, יוגוסלביה, מולדובה ועוד. זאת אומרת שגם צאצאים של חלק מילידי אותן מדינות, שהתגוררו בשטחים שהיו שייכים לרומניה, יכולים להגיש בקשה על סמך חוק האזרחות. סעיף 11 לחוק האזרחות קובע כי צאצאי ילידי רומניה הגדולה יוכלו לקבל בחזרה אזרחות שאבדה בנסיבות מסוימות. כמו כן, נקבע כי בקשה לאזרחות תישקל גם אם מדובר לא רק בילדים או נכדים של אזרח רומני לשעבר אלא גם אם מדובר בנכדי ילדים (נינים).

מהם השלבים לקבלת הדרכון הרומני?

בטרם נמשיך ונציין כמה יתרונות לדרכון הרומני, נציין כמה מהשלבים המרכזיים לקבלתו. למותר לציין כי משרדנו מתמחה בליווי מבקשי האזרחות מתחילת התהליך ובדיקת סיכויי ההצלחה ועד להגשת כל המסמכים שמאפשרים רישום של אזרחות וקבלת הדרכון. השלבים, אם כן, כוללים תהליך כזה:

  1. בדיקה ראשונית – בדיקה מקדמית של נתוני המבקש, על ידי עורך דין מטעמנו, שמתמחה בחוק האזרחות הרומני והשגת אזרחות רומנית ואירופאית.
  2. הכנת תיק בקשה ואיסוף מסמכים – משרדנו מכין תיק בקשה לקבלת אזרחות. לשם כך מבקש האזרחות מקבל הדרכה אילו מסמכים יהיו רלוונטיים במקרה שלו. בין היתר, המסמכים עשויים להיות מסמכים רשמיים מישראל, מסמכים רומניים, מסמכים ממדינות שהיו בעבר בחלקן חלק מרומניה (כגון מולדובה), הענקת תוקף למסמכים באמצעות אפוסטיל לפי הצורך.
  3. תרגום המסמכים לשפה הרומנית והעברת תיק הבקשה לגורמים המוסמכים בשלטונות ההגירה והאזרחות ברומניה.
  4. עורך דין מטעמנו נמצא בקשר עם הרשות ברומניה על מנת לברר את מעמדו האזרחי של בן משפחה שנחשב למי שמזכה באזרחות (דהינו אב או אם רומניים, סבא או סבתא רומניים). כמו כן בודקים האם ניתן להשיג לאותו גורם אזרחות שנשללה או אבדה, ואיך להשיב אותה על מנת שילדים או נכדים יוכלו לקבל אזרחות על פי חוק האזרחות.
  5. במידה והרשות הרומנית מכירה בגורם המזכה כאזרח רומני על פי החוק הנוכחי, הווה אומר כי צאצאיו מקבלים מיד אפשרות לרישום כאזרחים.
  6. רישום – קבלת אזרחות רומנית היא תנאי לצורך הוצאת דרכון. הסדרת האזרחות נעשית על ידי רישום במרשם אוכלוסין לאזרחי רומניה, תוך הנפקחת מספר זיהוי. כמו כן מונפקת תעודת לידה ולעיתים יש צורך בהסדרה נוספת כגון תעודת נישואין מקומית וכיוצא בזה.
  7. ברגע הסדרת מעמד אזרחי ורישום במרשם האוכלוסין של רומניה, פונים לקונסוליה להשלמת ההליך. בקונסוליה הרומנית נדרש המבקש להציג את כל המסמכים המקוריים שהוסדרו לפני כן כפי שפורט בסעיף הקודם.

האם נדרש לדעת את שפת הרומנית

על מנת להשלים את התהליך של אזרחות רומנית ובבקשות לאזרחות רומנית לצאצאי יליד רומניה, לא נדרש לדעת את שפת הרומנית. לעומת זאת מבקשים אשר מבקשים להשיב את האזרחות של היליד הרומני וגם המבקשים אזרחות לעצמם צריכים לבצע טקס השבעה וללמוד את הצהרת השבועה הרומנית לקראת ההתייצבות בקונסוליה הרומנית.   

מדוע להוציא דרכון רומני – כל היתרונות

כאמור, הוצאת דרכון רומני לא מחייבת לעקור לרומניה ואין צורך לוותר על האזרחות הישראלית. עם זאת, מאז הוכרה רומניה כחלק מהאיחוד האירופי, ניתן לנהל חיים מלאים או עסקים באיחוד האירופאי. בעל דרכון אירופאי מורשה כיום להתגורר, לעבור, ללמוד, להשקיע במדינות גוש האירו כמי שהוכר בעת הזאת. מקבלים גישה מלאה למדינות אירופה השונות כאזרחים לכל דבר. ניתן על סמך האזרחות ללמוד במוסדות חינוך שונים תוך קבלת סבסוד, ניתן לקיים השקעות נדל"ן ללא בירוקרטיה הנוגעת לאזרחים זרים. אפשר להיעזר במערכת הפיננסית המקומית וליהנות מכל מה שיש לאירופה להציע.

לסיום, נציין כי לאחר הוצאת אזרחות אפשר לקבל דרכון שתוקפו הינו לעשר שנים. לבירור זכאותכם לקבלת אזרחות ודרכון של רומניה, אנא פנו אלינו, משרד עורכי דין תותי אשבל. בעלי ניסיון של שנים בהוצאות אזרחויות זרות לישראלים, בדגש על אזרחות אירופאית.