דיני ירושה בישראל לבעלי אזרחות פורטוגלית

ב-1965 נחקק חוק דיני הירושה, הקובע את החוקים ואמות המידה הנוגעות לקיום צוואה ואופן חלוקת רכוש של אדם לאחר פטירתו. החוק גם קובע את סדר העדיפות בין היורשים, במקרה שהמנוח לא השאיר צוואה, וכן תוקפה של צוואה שנמסרה בעל פה, אשר תקף גם לבעלי אזרחות פורטוגלית.

עו"ד כתיבת ירושה

כתיבת צוואה היא אחת הסוגיות המרכזיות בדיני ירושה גם לאזרחים ודוברי השפה הפורטוגלית. צוואה יכולה להיכתב בכתב יד, להיות מוקלדת או מועברת בעל פה. אם היא בכתב יד היא צריכה להיות בכתב ידו של המצווה, או להימסר בפני עדים החותמים על הצוואה (זו היא הצוואה המצויה ביותר כיום) – לעניין זה עד יכול להיות גם עו"ד המתמחה בכתיבת ירושה. אם היא נמסרת בעל פה, היא צריכה להימסר בפני נוטריון המתעד וחותם על הצוואה בשם המצווה, או שהיא נמסרת בפני אדם מן השורה – במצב בו נקלע המצווה למצב של סכנת מוות מידית. אם הסיפור 'פשוט' וללא גורמים אשר עשויים להתנגד לקיום הירושה, גם הכתיבה תהייה פשוטה ולא נדרש עו"ד כתיבת ירושה ישראלי או פורטוגלי, אולם במקרים מורכבים יותר, על מנת להבטיח שהירושה אכן תגיע ליעדה, על המצווה לנקוט בפעולות הגנה ולהתייעץ עם עו"ד כתיבת ירושה מומחה ומקצועי, שיידע להגן על הצוואה מפני פרצות בחוק שימנעו בפועל את קיומה. 

עורך דין ירושה

גם אם אתם אזרחים פורטוגליים בעלי אזרחות כפולה, ויש לכם רכוש במדינת ישראל כדאי שתיהיה לכם ירושה המוסדרת בידי עורך דין. אדם שנפטר ולא הותיר אחריו צוואה, חוק הירושה קובע סדר עדיפויות באשר לקדימות הירושה. אם בן/ת הזוג בחיים הוא/היא יורש/ת מחצית מן הרכוש והמחצית השנייה מחולקת בין ילדיו של המנוח, אם אחד מהילדים כבר איננו בין החיים מוסרים את חלקו לילדיו – נכדי המנוח. אם אין יורשים פוטנציאליים בקטגוריה הראשונה, מעבירים את הירושה להורי המנוח. אם הם אינם בחיים מועבר הרכוש לילדיהם, במקרים כאלו יש המעוניינים לחלק את הירושה בצורה אמינה וחוקית, ולכן הם שוכרים עורך דין ירושה נאמן מטעמם אשר אחראי להעברת הירושה בבטחה. אם גם בקטגוריה זו אין יורשים מועברת הירושה להורי ההורים או צאצאיהם, המתחלקים שווה בשווה ברכוש. בקטגוריות אלו יש פרטים רבים נוספים, כגון מה החלק שמקבל/ת בן/ת הזוג, האם מחצית כמו בקטגוריה הראשונה או יותר, לשם כך יש להתייעץ עם עורך דין ירושה. 

כתיבת ירושה

אם שפת האם שלכם היא פורטוגזית ואתם אזרחי פורטוגל ובעלי אזרחות כפולה גם במדינה ישראל, חשוב שאת כתיבה הירושה יבצע עורך דין ירושה בשפה העברית. כאמור, אחד הדברים החשובים שיש לדאוג להם כבר בעת כתיבת ירושה, הוא הגנה על הירושה. כלומר, הכנסת והטמעת סעיפים שייתנו לצוואה גושפנקה חוקית בלתי ניתנת לערעור. לכן, בעת כתיבת ירושה צריך להתייעץ עם עורך דין מומחה. את הצוואה ניתן לקיים לאחר קבלת 'צו קיום צוואה' מהרשם לענייני ירושה, וכל התנגדות לקיום הצוואה חייבת להיות מוגשת לפני הנפקת הצו. במקרים בהם לא נכתבה צוואה, מנפיק הרשם לענייני ירושה 'צו ירושה' הקובע את זכויותיהם של היורשים על פי הקדימות שנקבעה בחוק, כמפורט למעלה. גם כאן מתאפשרת הגשת התנגדות לקיום צו הירושה, על ידי מי שרואה עצמו נפגע מהחלוקה, או שטוען כי המנוח הותיר צוואה. ההתנגדות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה, הוא אשר מוסמך לדון ולפסוק בעניינים אלה.