כמה יהודים גורשו מספרד 1492

בשנת 1492 מלכי ספרד פרננדו ואיסבל החליטו לגרש את כל היהודים מספרד בעקבות אירועים היסטוריים אשר קדמו להחלטה. רצונם לטפל בנוכחות היהודים אשר פגעה ביציבות הממלכה היה לנגד עיניהם, הם ראו בגירושם של היהודים כשליחותם הדתית העליונה לכונן ממלכה נוצרית אדוקה וקנאית.

גירוש יהודי מספרד 1492

כל היהודים אשר לא הסכימו להמיר את דתם לנצרות נאלצו לעזוב את ספרד תוך שלושה חודשים. רוב היהודים העדיפו להיות מגורשים מאשר להמיר את דתם לנצרות.

גירוש ספרד

יומם האחרון של היהודים בספרד היה ז' באב רנ"ב – 31/07/1492 – עד אותו היום עזבו את ספרד 200,000 יהודים. כ 120,000 יהודים עברו לארץ השכנה – פורטוגל כ 50,000 עזבו לכיוון צפון אפריקה ואיטליה והנוספים נסו לכיוון צפת, ירושלים וחברון שבישראל ולאימפריה העות'מאנית. היהודים השאירו מאחוריהם כסף זהב ורכוש רב והסתפקו בספרים וכתבי יד שהצליחו להבריח איתם.

כשני שליש ממגורשי ספרד עברו לממלכה השכנה פורטוגל כנאמר. בין מאות אלפי היהודים מאותה התקופה, נמנו שמות משפחה רבים וקיימת רשימת שמות משפחה של זכאים לדרכון פורטוגלי.

המלך מנואל ביקש לשאת לאישה את בתם של מלכי ספרד פרננדו ואיסבל והיא התנתה את הנישואים בגירוש כל יהודי פורטוגל.

המלך מנואל הסכים ובתאריך ל' בכסלו כנ"ז – 5 בדצמבר 1496 נחתם צו הגירוש. דבר זה גם לבעיה דמוגרפית וכלכלית קשה כי היהודים היו לפחות 15% מכלל תושבי פורטוגל והיה להם חלק חשוב בחיי המסחר והמנהל של הממלכה. בתחילת 1497 החליטו השלטונות לקחת בכוח את כל הילדים עד גיל 14 (ולאחר מכן עד גיל 20) להפריד ממשפחותיהם ולהטבילם בכוח. יהודים רבים ניסו לברוח עם ילדיהם אך מעטים הצליחו.

מלאו פרטים כעת לבדיקת זכאותכם: