היתרונות לדרכון אירופאי

כיום, יותר ויותר ישראלים יכולים לממש את זכותם ההיסטורית ולהגיש בקשה לקבלת אזרחות ממדינות שונות הנמנות על מדינות האיחוד האירופי, כאשר אישור הבקשה תקנה לכל אחד ואחת מהם זכאות אוטומטית לקבל דרכון אירופאי המקנה מגוון רחב של יתרונות למחזיקים בו.

קבלת אזרחות אירופאית

זכויות בקבלת דרכון אירופאי

הדרך למימוש זכאותכם לקבלת דרכון אירופאי תלויה באישור בקשתכם לקבלת אזרחות ממדינות כגון: פורטוגל, ספרד ורומניה. במדינות אלו הוחלו בשנים האחרונות שינויים בחוק האזרחות המאפשרים למאות אלפי ישראלים לממש את זכותם ההיסטורית של קבלת אזרחות ספרדית המקנה דרכון ספרדי, אזרחות פורטוגלית המקנה דרכון פורטוגלי למגורשי ספרד ואזרחות רומנית המקנה דרכון רומני. החזקת אזרחות ודרכון של כל אחת מהמדינות הנ"ל, תאפשר לכם להחזיק גם בדרכון אירופאי שבין יתר יתרונותיו תוכלו למצוא:

* מעבר חופשי בין מדינות האיחוד השונות ללא צורך בהחזקת אישורי כניסה או שהייה בכל אחת ממדינות האיחוד

* כניסה לארה"ב ללא ויזה

* היתר חופשי לעבוד בכל אחת ממדינות האיחוד האירופי ללא צורך בקבלת רישיון עבודה באירופה

* לימודים ללא עלות במגוון רחב של מוסדות לימוד להשכלה גבוהה במדינות שונות המשתייכות למדינות האיחוד האירופי

* הטבות שונות בכל הנוגע לביצוע עסקאות נדל"ן במדינות האיחוד

* הטבות שונות לביצוע עסקאות סחר בין מדינות האיחוד, לרבות, קבלת היתר לצרכי העברת סחורות בין מדינות האיחוד

ועוד מגוון רחב של יתרונות בתחומי חיים שונים.

דגל האיחוד האירופאי

דרכון אירופאי – הליכי הגשת בקשות לקבלת אזרחות זרה

הגשת בקשה לאזרחות פורטוגלית/ספרדית/רומנית, מתאפשרת בין היתר לצאצאיהם של מגורשי ספרד, מגורשי פורטוגל ויהודי רומניה לאורך ההיסטוריה. הליכי הגשת הבקשות לקבלת אזרחות זרה בכל אחת מהמדינות הנ"ל איננה מותנית בוויתור על אזרחותכם הישראלית וכפועל יוצא מכך אתם יכולים להחזיק בשתי האזרחויות גם יחד מבלי לוותר על הזכות לגבי אחת מהן.

את הליכי הבקשה מומלץ לנהל באמצעות עורך דין המתמחה בנושא וזאת לצרכי ייעול התהליך ויישומו על הצד המקצועי והמהיר ביותר. חלק מהתהליך כולל מחייב הוכחת זיקה וקשר לאותן מדינות המאפשרות לאזרחי ישראל להגיש בקשת אזרחות. לצורך הגשת בקשה לאזרחות ספרדית לצורך העניין, תדרשו לעבור גם מבחן ידע כללי בשפה הספרדית ובמורשת הספרדית. ליווי משפטי לאורך כל שלבי הגשת הבקשה, כולל גם שירותי נוטריון ותרגום מסמכים המהווים תנאי מקדים לצרכי הגשת הבקשות השונות.

הזכאים לקבלת אזרחות זרה בכל אחת מהמדינות הבאות: ספרד, פורטוגל ורומניה, אינם צריכים לוותר על אזרחותכם הישראלית. כפועל יוצא מכך, גם במקרים בהם הם יחליטו להגר לאירופה וליהנות מכל היתרונות הנלווים לאזרחי מדינות האיחוד המחזיקים בדרכון אירופאי, הם ימשיכו להחזיק גם באזרחותם הישראלית אשר תאפשר לכם במידת הצורך לנהל הליכי הגירה גם למטרות קבלת אזרחות ישראלית לבן זוג או בת זוג אותם הם יכירו ועימם הם יקיימו מסגרות חיים משותפות במהלך שהותכם באחת ממדינות אירופה.